Internationella insatser

IntOps AB

 

INTOPS AB

Utbildning av personal tillhörande Räddningsverkets sök– och räddningsstyrka.

IntOps hemsida

För dig som är intresserad att utveckla din beredskap för att hantera olyckor och andra kriser kan vi erbjuda vårt stöd. IntOps AB är ett konsultföretag inom krishantering och räddningstjänstområdet, med huvudsaklig inriktning mot internationell räddnings- och biståndsverksamhet. Vi medverkar och genomför utbildningar, utvärderingar, övningar samt utvecklingsarbeten avseende teknik, metod, organisation och samverkan. Intops medarbetare är aktiva deltagare i internationella insatser samt medverkar fortlöpande i projekt avseende kapacitetsutveckling inom räddningstjänstområdet.

Utöver detta utför vi även uppdrag inom områdena dokumentation och fotografi.